Deet Song Hui
{ông cố}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

cách nói của mình với ai đó, không tỏ vẻ ra là khiêm nhường với người đó, nhấn mạnh trong lới nói

thôi đi ông cố, ông sạo quá

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ông cố"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com