wtf
{ông cớm}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả chửi rủa
1

công an đó lấy từ chữ comb

chít mẹ thằng cớm rượt tao

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 24, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ông cớm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com