u50
{ông trọc}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

Đầu trọc nhổ bọt

khi hắn đi vào tới một lúc nào đó hắn ....bọt

đăng bởi midu đến từ HaNoi (September 28, 2009)
2

Chỉ Dương vật của đàn ông

ông trọc đầu đỏ

đăng bởi nTa đến từ NS Family (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ông trọc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com