Lọa
{ù pá}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả chửi rủa
1

viết lóng của từ \\\"đụ má\\\". Nói giảm nói tránh nghe cho đỡ bậy . Xuất xứ từ văn hóa Sóc nhí.

ú pá, hôm qua tao tạch con lô...

tags đụ sóc
đăng bởi zu đến từ ha noi (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ù pá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau