kinh cậu mười lăm phút
{ù suông}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

TL chỉ sự trang bài xong là hạ xuống ù ngay do bài ko có cạ trong tá lả,hoặc là ù 6 chắn ko có cước,trong đánh chắn

lâu lâu ù suông ván

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 11, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ù suông"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau