kinh cậu mười lăm phút
{úp}
1

- Nghĩa gốc (theo Wikitionary Việt Nam): Lật, trở mặt trên của một thứ gì đó xuống dưới.
- Lóng trong tin học/Internetz: đăng tải lên một đường link/file/thứ-gì-đó lên. (Từ này thường thấy nhất trong các diễn đàn chia sẻ file hoặc phần mềm.)

Có thể từ này bắt nguồn từ cách nói tắt từ "upload" trong tiếng Anh, có nghĩa là tải lên (dữ liệu).

Úp link phim full HD đi chủ thớt êiiiiiiiii... *kéo dài tới sáng*

đăng bởi 84436 đến từ LA (October 02, 2016)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "úp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau