buồi
{Ăn cơm trước kẻng}
1

Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân (tương tự với "cướp cò")

Giới trẻ thành thị thời nay thường ăn cơm trước kẻng.

đăng bởi Kim Yến đến từ California (February 19, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ăn cơm trước kẻng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com