thơm mùi nhang
{Ăn gạch}
1

Đồng nghĩa với ăn tạ,chỉ 1 người bị nhiều người công kích khi phát biểu nhảm hay ngu trên Internet.

Thằng này phát biểu ngu quá, chuẩn bị ăn gạch!!!!

đăng bởi Windier đến từ Vietnam (November 02, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Ăn gạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com