Solo
{ăn điếm}
1

chỉ sự gian lận , thường dùng trong các trò chơi

Chơi vậy mà coi được hả? Ăn điếm quá đi

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn điếm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com