tủn
{ăn bẩn}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả hậu quả khó lường
1

từ dùng để chỉ những quan chức ăn hối lộ

- Ông chủ tịch phường mình là chuyện gia ăn bẩn

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn bẩn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com