Quảng Ninh
{ăn cơm vôi}
1

Đi ở tù

Năm nay ăn cơm vôi hai lần rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn cơm vôi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com