đống thịt
{ăn chuối xanh}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

chỉ người chết, nằm trên bàn thờ.

- A đe dọa B: Muốn ăn chuối xanh hả?

đăng bởi Xuan Ba đến từ dhqn (March 26, 2012)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn chuối xanh"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com