uống sâm
{ăn kem chuối}
1

chỉ mấy chị khẩu dâm zới mấy anh

-mới ăn kem chuối hay sao mà nhìn mặt dâm dâm
-dâm mới được ăn kem chuối chớ

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn kem chuối"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com