cái lồn gì thế???(clgt)
{ăn lươn}
1

Bị đánh bằng roi, gậy nhỏ.

Thằng cháu em đi chơi về muộn bị bố cho ăn lươn rồi.

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn lươn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com