cạc
{ăn tạ}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa phù mỏ
1

Chỉ việc 1 người bị công kích, chửi rủa tập thể trên internet.

_Phát biểu ngu 1 câu mà bị ăn 1 đống tạ. Tội vl.

đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ăn tạ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com