phim số em xui
{Đá lượt về}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ sinh viên đi thi lại

A. Đá lượt về à
B. ừ, lượt đi không qua, môn này khoai quá

đăng bởi nnl đến từ nghe An (September 26, 2009)
2

Thi lại , làm lại từ đầu 1 việc gì đó

* Hix , lần này chắc tao phải "đá lượt về quá" mày ơi
* He he ráng mà có "số bàn thắng phù hợp" để đi tiếp nha mày

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đá lượt về"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com