A
{Đá phò}
1

chỉ hành động mua dâm

Tối nay đá phò ko?
Phò đâu?
Ghệ thằng Gabriel Tran kìa.
:)) SR Gabriel Tran

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (July 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đá phò"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com