ếch pha cóc
{Đái bắn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

có ít nhất 2 nghĩa:

1. đái rất cao

2. nổ banh nhà lồng chợ

đái bắn nà

xem tớ đái cao chưa này!!!

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (March 21, 2008)
2

Level cao hơn của " Chém gió " , từ này cũng na ná ý nghĩa chém gió nhưng nhìn chung hơi liên quan đến vấn đề vệ sinh 1 tí

+ Ông ơi hôm qua tôi đi ỉa mà không đi đái
+ Hôm qua đi ỉa không có giấy chùi , lấy tạm tờ pô li me xanh lá cây tạm , hơi tiếc tí mà thôi , vệ sinh quan trọng hơn đúng không mình !

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (February 23, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đái bắn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com