cà phê vú
{Đánh quả}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chỉ những người có công việc bình thường nhưng thỉnh thoảng nhân được những việc làm bên ngoài có thu nhập riêng. Từ này gần giống nghĩa từ làm thêm

Dịp này đánh quả nhiều không?
Tạm tạm

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 06, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đánh quả"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com