ngồi xổm lên dư luận
{Đía}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

_Dò tra, xem xét, phát hiện được điều gì.

_Chuyện thằng nào lén lấy đồ lót của mày tao địa ra được rồi.

tags xem xét tra
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)
2

dối trá, hay lừa gạt người khác...

ba đía quá ba ơi, mần ăn như dậy mai mốt ai dám chơi dzowis ba nữa?

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đía"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com