chãnh
{Đúng tủ}
Nguồn gốc trường lớp - học đường
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Danh từ, động từ chỉ hành động hoặc sự việc thí sinh làm được bài nhờ có việc đoán đề thi sẽ ra phần nào khi học.

Ôi! Đúng tủ rồi.

đăng bởi Sat That đến từ Hanoi (March 30, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đúng tủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com