kinh cậu mười lăm phút
{Đại diện}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

mặt bự

Mày còn nhỏ mà có đại diện nha!

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đại diện"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com