Xấu còn đóng vai ác
{Đạn}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

chỉ tinh trùng

mày sục rồi bắn đạn lung tung đi

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 28, 2009)
2

bao cao su

Đừng để người khác gọi mình là đồ ngu! Đeo bao để bảo vệ chính mình! (quảng cáo đạn)

Làm trai cho đáng nên trai
Đi đau cũng có đạn đầy sau lưng.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 11, 2008)
3

được dùng chỉ tiền, là tiếng lóng (giờ cũng ít dùng đến) khi giao dịch hay mượn tiền bạc của nhau.

Anh còn đạn ko bắn em vài băng!

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 08, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đạn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com