khái
{Đạn điếc}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

ý nói người con trai or gái không có khả năng để lại hậu quả khi xxx

còn gì nữa nhỉ? các bạn comment đê....

đăng bởi midu đến từ HaNoi (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
- Anh, sao làm hùng hục cả mấy đêm liền mà vẫn chưa có thai??

- Anh cũng đâu có muốn thế này đâu em.

- Đồ đạn điếc!
đăng bởi A Lý Bà Ba
Hình Minh Họa Cho Từ "Đạn điếc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com