Hồ Cẩm Đào
{Đạo dụ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nói lái lại là : Đụ dạo ...

- Nghe nói mày mới gia nhập đạo mới hả ??
- Ừ !
- Đạo gì thế ?!
- Đạo dụ chứ gì !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đạo dụ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com