trứng
{Đạp gà}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

Nguồn gốc: Chắc có từ dân Nha Trang
(Nghĩa bậy) To have sex

Ê, đi đạp gà hem mài?

đăng bởi Belly Super T đến từ Đâu? (July 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đạp gà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com