đồ đập đá
{Đẩy}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

đẩy là từ thay thế từ địt, đụ, giao hợp, qhtd.

-Con này tao quen được k Nam?
-Mày nhắm đẩy được k, nếu k thì quên chuyện quen đi!!!

đăng bởi Điếm đến từ Làng Vũ Đại (July 14, 2010)
2

quan hệ tình dục, làm tình

cha đó đẩy mỗi ngày nên "yếu" là phải

đăng bởi beaugosbeta đến từ Viet Nam (September 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
P - "Em gái, cho đại ca đẩy phát xem lào..."

D - "Khìn hả bưởi? Chị cho mày lên phường gặp cô Hường bây giờ nhá! Biến ngay nhá!"
đăng bởi Ròm
Hình Minh Họa Cho Từ "Đẩy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com