cạc
{Đỉnh}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Hết xảy, số dzách , ...
Hàm ý chỉ cái gì đó quá tuyệt vời

Cái này đỉnh quá đi mất !!!!

Anh Triết đại ka dạo này trông đỉnh vkl !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đỉnh"
xe đỉnh thế !
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com