ngủm
{Đồ có chức}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nói lái lại đi

Mày ỉ là mày là đồ có chức hả?

đăng bởi buratino296 đến từ TPHCM (February 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đồ có chức"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com