phan xi măng
{Đổ nợ}
1

nhận kết quả ko tốt từ hành động của ai đó

COn L đó qua tay thằng K.J.R rồi, mày ôm zô coi chừng đổ nợ

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (October 12, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đổ nợ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com