vịnh
{Đứt bóng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đứt dây tóc, chết là hết, không còn hiện hữu trên cõi đời này

bóng đèn chính nhà mày đứt bóng rồi à, tối tao wa chia vui cho

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đứt bóng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com