wtf
{Đứt dây thần kinh ngượng}
Nguồn gốc hình ảnh
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Không biết xấu hổ, không biết ngượng

Thằng đó mà biết xấu hổ gì? Đứt dây thần kinh ngượng lâu rồi!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đứt dây thần kinh ngượng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com
Những từ đứng trước và sau