gãy

Từ 'Đi Chầu trời' này chưa có,
bạn cho nó cái định nghĩa của bạn đi.

Những từ liên quan đến chữ 'Đi Chầu trời':
1
Đi pháp

Chết

Bà ngoại nó đi pháp tối qua rồi

đăng bởi Việt Nam đến từ Việt Nam (February 03, 2017)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đi Chầu trời"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com