đụng hàng
{Đi pháp}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Chết

Bà ngoại nó đi pháp tối qua rồi

đăng bởi Việt Nam đến từ Việt Nam (February 03, 2017)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đi pháp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com