liệt con chuột
{Đi vùng năm}
1

Ra mặt trận làm bia cho người ta tập bắn, lấy đá chọi chơi;chửi rủa ai đó...

còn giỡn với bà, bà cho đi vùng năm rồi cho qua vùng bốn bây giờ

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 07, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Đi vùng năm"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com