ăn sushi
{Điên máu}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Diễn đạt sự giận giữ, bực bội, nóng giận

Đang điên máu đây, muốn chết không!

đăng bởi nnl đến từ nghe An (March 14, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Điên máu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com