what the fuck?
{Điện bà đu}
1

Điện bà đu = đụ bà điên

Ai đi điện bà đu ko ??!

- Êh rảnh ko mày ?!
- Chi mậy ?!
- Đi điện bà đu ko ?
- Cái này mới hả ? đi liền !

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (July 15, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "Điện bà đu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com