hót
{đá đểu}
1

chơi sốc, chọc ghẹo, làm tức người nào đó

thèng kia, mày lại đá đểu tao nữa àh

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đá đểu"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com