vịnh
{đá gà}
1

trò chơi chọi gà, thường có kèm theo cá độ.

đá phò, đi chơi đĩ.

_Đá gà phải chọn gà móng đỏ.

tags đĩ phò
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đá gà"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com