otaku
{đá le}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả vô hại
1

động tác dùng lưỡi vả vào âm vật(hạt le)

đá le tanh tách!

đăng bởi phạm chí công đến từ vân đồn quảng ninh (November 19, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đá le"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com