mướp
{đá xoáy}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

xỏ xiên, châm chích, nói khích

Nó đá xoáy tao nãy giờ, tao ức chế wá

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đá xoáy"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com