pó chim
{đách}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tiếng lóng xuất xứ từ miền Bắc, gia nhập vào miền Nam sau 1975 và trở nên phổ biến khắp nước từ đầu những năm 90 đến nay. Đồng nghĩa với từ đéo ở miền Nam và miền Trung(??)

Mang nghĩa là không , chẳng nhưng mang nghĩa nhấn mạnh

Mày ăn không?

Đách ăn.

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đách"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com