đống thịt
{đánh bắt xa bờ}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

đi kiếm ăn hoặc cưa gái ở nơi khác, không ai biết

đi kiếm gái phải đi đánh bắt xa bờ mới đỡ lộ.

đăng bởi đến từ hn (September 23, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đánh bắt xa bờ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com