Deet Song Hui
{đánh lẻ}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

dùng để chỉ những cặp chỉ đi chơi riêng không đi chơi chung với bạn bè

- Con Quỳnh thằng Mân hôm qua đi đánh lẻ phải không
- Chắc lun!

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 27, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đánh lẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com