ruồi
{đánh quả lẻ}
1

tiếng lóng chỉ hành động mờ ám được thực hiện 1 mình,ko cho ai biết cả

A:thằng chó C mấy hôm nay mất mặt đi đâu thế không biết
B:trời mà biết,con chó đấy hay đánh quả lẻ lắm
A:uh,chó thế không biết,làm j cũng cho anh em biết tham gia với chứ

đăng bởi kukhenh38 đến từ vinh city (October 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đánh quả lẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com