đụng hàng
{đánh trận lẻ tẻ}
1

chỉ những cặp tách nhóm đi chơi riêng

- Con Trúc với thằng Quân hôm wa đi đánh lẻ hả
- Uh, tụi nó là pồ bịch màh

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (October 25, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đánh trận lẻ tẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com