Đỉnh
{đáp bão}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Có cùng nghĩa với từ chém gió
có thể định nghĩa là nói về 1 người hay nói khoác , xạo lồn , nói điêu

đáp bão lạnh sun cả vòi

đăng bởi nTa đến từ NS Family (September 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đáp bão"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com