xử
{đê}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

nghĩa là đâu, được dùng bởi cộng đồng người Việt ở Pakse, Lào

Ua, me con đê? (Ủa, mẹ của con đang ở đâu?)

Đi mô về, cha, xe mi đê? (Đi đâu về thế? Ối, xe mày đâu?)

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (September 29, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com