lol
{đóng gạch}
1

quan hệ tình dục một cách dễ dãi, lang chạ

Em này thì cực dễ đóng gạch!

đăng bởi chuồn chuồn đến từ Hà Nội (February 28, 2009)
2

ý là địt, xịt hơi qua hậu môn. Theo nghiên cứu khoa học, hơi này thường thường không màu, không vị nhưng thỉnh thỏang có mùi trứng thối. Nhưng theo dân gian, hơi này thường mang lại bệnh tật

Chàng trai đóng gạch thuê và 7 HC Pencak silat

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đóng gạch"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com