liệt con chuột
{đơ đơ}
1

Trạng thái tinh thần bất thường, có phần chậm hiểu, kém thông minh

Hy vọng anh hơn con đơ đơ này! ặc ặc

Con bé đánh máy mới tuyển xinh nhưng trông hơi đơ đơ

đăng bởi chuồn chuồn đến từ Hà Nội (February 28, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "đơ đơ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com